Työehtosopimus

 

Työehtosopimus

 

Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajaliiton solmima sopimus

 alan työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista.

Sopimus solmitaan määräajaksi, yleensä vuodeksi, kahdeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi.

 

Työehtosopimuksella määritellään työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet,

 esim. palkat, työaika, lomat, työrauha, paikallinen sopiminen jne.

Työehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja,

 joita sopimukseen sidottujen on noudatettava eikä niitä saa alittaa.

 

Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista

 sekä työehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

 

PAU:n neuvottelema Viestinvälitys- ja logistiikka- alan työehtosopimus on yleissitova.

Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen, asianomaisella alalla edustavana pidetty työehtosopimus.

Yleissitovaa työehtosopimusta on kaikkien alalla toimivien työnantajien noudatettava riippumatta siitä,

 kuuluvatko he työnantajaliittoon vai ei.

 

 

 

Tässä PAU:n VVL:n TES vuodelle 2021-2025. Työehtosopimus on sitova.

 

viestinvalitys-ja-logistiikka-alan-tes-2021-2025-final.pdf (pau.fi)