Perhevapaat

 

31 §  Perhevapaat

 

 

Äitiys-,  erityisäitiys-,  isyys-,  ja  vanhempainvapaa

 

Työntekijälle annetaan vapaaksi 

 äitiys-, erityisäitiys-,  isyys-,  ja  vanhempainrahakaudet.

 

 

Äitiys-  ja  isyysvapaan palkka

 

Työntekijälle maksetaan sairausajan palkan mukaan laskettua palkkaa

 äitiysvapaan alusta lukien ajalta, johon sisältyy 72 arkipäivää.

 

Isyysvapaan alusta lukien palkkaa maksetaan ajalta,  johon sisältyy kuusi arkipäivää.

 

Palkan maksaminen edellyttää, että työntekijä on ollut yrityksen palveluksessa

 välittömästi ennen äitiys-,  tai isyysvapaan alkamista vähintään kuusi kuukautta.

Vanhempainvapaan ajalta ei makseta palkkaa.