Viestintäviraston ohjeet postinjakelun järjestämisestä

KERRO MIELIPITEESI

Haluamme kehittää osastomme kotisivuja jäsenistön toivomusten ja tarpeiden mukaan. Kerro kyselylomakkeella mielipiteesi näistä sivuista ja millaista sisältöä sivuille toivot.

Ammattiosastomme

 

PAU:n LÄNSI-SUOMEN OSASTO RY. on SAK:laiseen Posti-ja logistiikka-alan unioniin kuuluva ammattiosasto. Osastomme kotipaikka on Pori, mutta toiminta-alueemme käsittää Satakunnan ja Vakka-Suomen, joten maantieteellisesti toimimme erittäin laajalla alueella. Osastossamme on hiukan vajaa 800 jäsentä joista työssä käyviä on vajaat 400. Jäsenemme toimivat Postin eri tehtävissä jakelussa, kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Pau:n Länsi-Suomen osasto toimii jäsenistönsä työ- ja palkkausolojen parantamiseksi ja jäsenistön yhteiskunnallisen aseman, sivitystason ja ammattitaidon kehittämiseksi.
Tavoitteen saavuttamiseksi osasto järjestää kokouksia sekä tiedotus ja-koulutustilaisuuksia. Osastomme tekee esityksiä työ- ja palkkaus sekä sosiaalisten olojen parantamiseksi. Lisäksi osastomme järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa ja vuokraa omistamiaan kahta mökkiä jäsenilleen. Ammattiosastomme toimii PAU:n tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Postiosoite:
PAU:n Länsi-Suomen osasto ry.
PL 514

28101 PORI