Joustovapaa

 

22 § Joustovapaa

1. Joustovapaa on menettely, jossa työnantaja ja työntekijä sopivat tähän työehtosopimukseen perustuvan tai muutoin sovitun etuuden vaihtamisesta annettavaksi myöhemmin palkallisena joustovapaana, tai jossa joustovapaaksi vaihtaminen perustuu työntekijälle työehtosopimuksessa annettuun oikeuteen vaihtaa etuus joustovapaaksi taikka työehtosopimuksen määräykseen. 2. Jos tässä työehtosopimuksessa ei ole toisin sovittu, joustovapaaseen sovelletaan, mitä vuosilomalain 27 §:ssä säästövapaasta on säädetty

Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi

3. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia a) työehtosopimuksen 16 §:n ja 25 § 23 momentin rahakorvauksen, b) työehtosopimuksen 36 §:n mukaisen lomarahan, vuosilomalain mukainen säästövapaan, tai c) muun vapaan vaihtamisesta joustovapaaksi. Sovittava on joustovapaaksi vaihdettavista eristä ja niiden määrästä.

4. Työntekijällä on oikeus pyynnöstään vaihtaa a) työehtosopimuksen 17 § 1 ja 2 momentin ilta- ja yötyölisä, 18 §:n lauantaityökorvaus, 19 §:n sunnuntaityökorvaus ja aattopäivänlisä ja palkkaliitteen P 2 § 6 kohdan mukaisen postinjakelun tilapäisen urakoinnin rahakorvaus, tai b) sanomalehdenjakelua koskevan palkkaliitteen D 3 § 3 kohdan mukainen yökorotusjoustovapaaksi. Joustovapaaksi on kerrallaan vaihdettava yökorotukset vähintään yhdeltä kalenteriviikolta. Työntekijän on ilmoitettava yötyölisän vapaaksi vaihtamisesta vähintään kahta viikkoa ennen työaikakorvausten laskentakauden päättymistä ja yökorotuksen vähintään kahta viikkoa ennen palkanmaksukauden päättymispäivää.

5. Joustovapaaksi siirretään vuosityöajan lyhennys työehtosopimuksen 23 § 1 - 2 momentin mukaisesti.

6. Joustovapaakertymä on tuntiperusteinen. Vaihdettava rahamääräinen erä muutetaan joustovapaakertymään sitä vastaavaksi tuntimääräksi. Joustovapaaksi vaihdettava erä merkitään joustovapaakertymään sitä pyöristämättä. Rahakorvaukset vaihdetaan joustovapaaksi seuraavasti: − yksi lisätyötunti = 1 tunti 12 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, − yksi 50 % ylityötunti = 1 tunti 30 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, − yksi 100 % ylityötunti = 2 tuntia palkallista vapaa-aikaa, − yhden tunnin iltatyölisä = 12 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, − yhden tunnin yötyölisä = 18 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, − yhden tunnin lauantaityökorvaus = 15 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, ja − yhden tunnin sunnuntaityökorvaus tai aattopäivänlisä = 1 tunti palkallista vapaa-aikaa.

Sanomalehdenjakelua koskevan palkkaliitteen D suoritepalkkatyöstä ansaittavat rahakorvaukset vaihdetaan joustovapaaksi seuraavasti: − yksi työvuorosuunnitelmaan merkitty 1,3 yökorotuskertoimen oikeuttavan työvuoron tunti = 18 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, − yksi työvuorosuunnitelmaan merkitty 1,15 yökorotuskertoimen oikeuttavan työvuoron tunti = 9 minuuttia palkallista vapaa-aikaa, − yksi työvuorosuunnitelmaan merkitty sunnuntaikorotukseen oikeuttavan työvuoron tunti = yksi tunti palkallista vapaa-aikaa, − yksi työvuorosuunnitelmaan merkitty aattopäiväkorotukseen oikeuttavan työvuoron tunti = yksi tunti palkallista vapaa-aikaa, ja − yksi työvuorosuunnitelmaan merkitty vappu- ja itsenäisyyspäiväkorotukseen oikeuttavan työvuoron tunti = kaksi tuntia palkallista vapaa-aikaa.

7. Työntekijällä voi olla joustovapaakertymää 3 momentin a. kohdan ja 4 momentin rahakorvausten perusteella kulloinkin yhteensä enintään 38 tuntia 15 minuuttia. Kertymää voi kasvattaa yhteensä enintään 153 tuntiin, jos kutakin 38 tunnin 15 minuutin jaksoa vastaavalle ajalle sovitaan kirjallisesti yksityiskohtainen ohjelma joustovapaan pitämisen ajankohdasta. Paikallisesti työehtosopimuksen 47 §:n mukaisesti voidaan sopia, että joustovapaakertymän enimmäismäärä on edellä sanottua suurempi. Joustovapaan myöntämisen edellytyksenä on tällöin edellä mainitun ohjelman laatiminen.

8. Työntekijällä voi olla joustovapaakertymää 5 momentin vuosityöajan lyhennyksen perusteella kulloinkin enintään 40 tuntia ja palkkaliitteessä D tarkoitetussa sanomalehdenjakelutyössä enintään 62 tuntia. Paikallisesti työehtosopimuksen 47 §:n mukaisesti voidaan sopia, että joustovapaakertymän enin määrä on edellä mainittua suurempi. Joustovapaan myöntämisen edellytyksenä on tällöin, että työntekijän kanssa sovitaan vapaan pitämisen ajankohdasta kirjallisesti yksityiskohtainen ohjelma.