Edunvalvonta

 

Tärkeä asia lyhytlomalaisille

Vuosityöajan lyhennystunnit olivat näkyvissä vuoden alussa palkkalaskelmissa.

Vuoden 2022 vuosityöajan lyhyennyksestä kertyneet tunnit

 näkyivät palkkalaskelmissa vuosityöajan lyhennystunteina.

 

Tarkista oma vuosityöajansaldosi.

Jos olit töissä koko vuoden, vuosityöajan lyhennyskertymä on 38,25.

Tarvittaessa ota yhteyttä luottamushenkilöösi.

 

Muista tarkistaa joka kerta palkkalaskelmasi!

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huomioitava työn suunnittelussa:

8 §

Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

 työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön,   samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

 (16.2.2023/222)

 

13 § 

Työn suunnittelu

Työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset,

  jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa

  tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.