Edunvalvonta

 

Edunvalvonta työpaikalla

 

Jäsenten ammatillinen edunvalvonta on liiton keskeisiä tehtäviä.

 

Edunvalvontaa on,

 että pyrimme työehtosopimusten kautta turvaamaan jäsenillemme parhaat mahdolliset työsuhteen ehdot,

 kuten sairausajan palkan, lomarahat ja säännölliset palkankorotukset.

 

Luottamushenkilö on Posti- ja logistiikka- alan Unioniin järjestäytyneiden työntekijöiden valitsema edunvalvoja

 ja liittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla.

Hän valvoo, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta ja työlainsäädäntöä.

Luottamushenkilö toimii myös sovittelijana työnantajan ja työntekijöiden välisissä kiistoissa.

 

Luottamushenkilö neuvoo, auttaa ja opastaa jäseniä :)

 

 

 

Miten edetä, kun työpaikalla on ongelmia ??

 

Mikäli sinulla on jokin työhösi tai työympäristöösi liittyvä ongelma,

 keskustele asiasta aina ensin esimiehesi kanssa.

Mikäli asia ei etene, ota yhteys työpaikkasi luottamushenkilöön / työsuojeluhenkilöön.

 

Luottamushenkilö hoitaa palkkaukseen liittyvät, työaika- ja muut sopimusasiat.

 

Työsuojeluhenkilö valvoo työympäristön turvallisuutta sekä 

 työsuojelua koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista.

 

 

 

Jos asiat eivät selviä, ota luottamushenkilösi / työsuojeluhenkilösi kanssa yhteys 

 omaan pääluottamusmieheen tai työsuojeluvaltuutettuun.

He neuvottelevat asiasta alueen työnantajan kanssa.

 

Mikäli tilanne vaatii,

 niin valtakunnalliset pääluottamusmiehet tai työsuojeluvaltuutetut neuvottelevat yhtiön johdon kanssa asiasta.

 

Mikäli tilanne ei ratkea yhtiön sisällä,

 neuvottelee liitto työnanatajaliiton kanssa asiasta.